Polsko-Niemieckie Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji
w Gminie Przytoczna

Gmina Przytoczna

Gmina Przytoczna położona jest w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego. Jest jedną z 6 gmin powiatu międzyrzeckiego. Graniczy z gminami: Międzyrzecz, Skwierzyna, Pszczew oraz Bledzew. W skład gminy wchodzi 14 sołectw. Prawie cały obszar należy do zlewni rzeki Warty, jedynie południowa jego część leży w zlewni pośredniej Obry.

Gmina Przytoczna znajduje się przy drodze krajowej nr 24 Poznań-Gorzów Wlkp.-Szczecin. Przez naszą gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Od zachodniej jej strony biegnie szlak Berlin-Kostrzyn-Poznań, natomiast od strony północnej wiedzie szlak Szczecin-Poznań. Gmina obszarowo zajmuje powierzchnię 184,5 km2, co stanowi 1,32% województwa lubuskiego.

O projekcie

Projekt pn. Zapobiegać, edukować i reagować. Polsko-niemiecka sieć współpracy w zakresie bezpieczeństwa poprzez budowę Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji w miejscowości Wierzbno (Gmina Przytoczna) jest przedsięwzięciem planowanym do współfinansowania ze środków Programu Unii Europejskiej INTERREG V. Górna granica wartości projektu przewidziana jest na poziomie ok. 400.000,00 EURO, z czego 85% kwoty stanowi dofinansowanie.

Zgodnie z założeniami projektowymi powierzchnia budynku nie powinna przekroczyć 500 m/2, a siedzibę znajdą tam:

Projekt jest realizowany we współpracy z partnerską gminą niemiecką oraz innymi instytucjami (straż pożarna, policja, służby medyczne).

Szczegółowy podział pomieszczeń oraz ich usytuowanie zostanie określne na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Obiekt zawierać będzie następujące pomieszczenia:

Podział funkcjonalny Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji w m. Wierzbno

 

Celem przedsięwzięcia jest budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji w m. Wierzbno o szacunkowym łącznym wymiarze 469,8  m2 powierzchni użytkowej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 122/47 o łącznej powierzchni nie przekraczającej 2000 m2. Projekt pn. Polsko-Niemieckie Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji w Gminie Przytoczna jest przedsięwzięciem planowanym do współfinansowania ze środków Programu Unii Europejskiej INTERREG V. Górna granica wartości projektu przewidziana jest na poziomie ok. 250.000,00 EURO, z czego 85% kwoty stanowi dofinansowanie.

Zgodnie z założeniami projektowymi powierzchnia budynku nie powinna przekroczyć 400 m/2, a siedzibę znajdą tam:

Kalendarium

0.17834252_1025195910915553_1647085984186088718_o.jpg
1.17854947_1025195977582213_2223456406064384599_o.jpg
2.17855238_1025196064248871_3423127543040583449_o.jpg
3.17879962_1025196160915528_3239284200762652925_o.jpg
4.19238688_1510325292358417_597186941_o.jpg
5.19243971_1510325232358423_2023040876_o.jpg
6.19264205_1510325352358411_580002661_o.jpg
7.19339916_1510325422358404_1266383993_o.jpg
8.19340139_1510325379025075_832163954_o.jpg
9.22015492_1440742922646843_1401981199_nowe.jpg
10.22015492_1440742922646843_1401981199_o.jpg
11.IMG_20170617_115137.jpg
12.IMG_20170617_115140.jpg
13.IMG_20170617_115202.jpg
14.IMG_20170617_115314.jpg
15.IMG_20170617_115323.jpg
16.IMG_20170617_115637.jpg
17.IMG_20170617_120806.jpg

Partnerzy

Harmonogram działań

Napisz do nas!